Privacy statement

Gast in de Klas is een handelsmerk van Esyst gevestigd aan Veneweg 251-3, 7946 LV Wanneperveen. Esyst is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Zie de contactpagina.

Ruud Bredewold is de Functionaris Gegevensbescherming van Esyst en dus van Gast in de Klas.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Esyst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor het gebruik van de website van Gast in de Klas.

-    Voor- en achternaam
-    Adresgegevens
-    Telefoonnummer
-    E-mailadres
-    Locatiegegevens
-    Gegevens over uw activiteiten op onze website
-    Persoonsgegevens die u actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken in correspondentie en telefonisch
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Esyst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-    Het afhandelen van uw betaling
-    Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
-    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-    U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-    U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
-    Esyst analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
-    Esyst verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.
 

Geautomatiseerde besluitvorming
Esyst neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Esyst) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Esyst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op verzoek verwijderen wij uw persoonsgegevens definitief uit al onze systemen.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

-    Personalia > 2 jaar
-    Adresgegevens > 2 jaar


Delen van persoonsgegevens met derden
Esyst verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Esyst gebruikt alleen cookies en vergelijkbare technieken om de website en het aanbod te kunnen verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ruud@esyst.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Esyst zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek reageren.
Esyst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Esyst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ruud@esyst.nl.
Esyst heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

-    Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
-    TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

ik zoek aanbod
inspireer mij!
gratis account aanmaken
ik heb aanbod
meld uw aanbod hier aan
kijk wat scholen zoeken
inloggen