Bedrijfskennis in het onderwijs via Masterclasses

De eerste Masterclasses voor mbo- en hbo-bètadocenten worden gehouden op 5 november tijdens een bètabrede energieconferentie in Amsterdam en op 18 november tijdens 'Meet the future, Science & Technology Summit 2010' in den Haag. Doel: verbetering van kennisoverdracht vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs.

De Human Capital Chemie (HCC) definieert een masterclass (MC) als een interactieve workshop voor docenten over de actuele stand van zaken op het gebied van specifieke, afgebakende onderwerpen. Deze gratis masterclasses worden op een zodanige manier opgezet dat de docenten de informatie direct kunnen benutten in hun onderwijspraktijk. Op die manier wordt gestreefd naar een betere doorstroming van het onderwijs naar de arbeidsmarkt.

Alle masterclasses worden gegeven door experts uit het bedrijfsleven en worden opgesteld aan de hand van de onderstaande richtlijnen:

Een MC bespreekt actuele ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven.
Een MC sluit aan op het niveau van de deelnemende docenten.
Een MC wordt op een interactieve wijze aangeboden.
Een MC bevat informatie die direct toepasbaar is in de onderwijspraktijk.
Een MC behandelt vakspecifieke vragen van de deelnemende docenten.
Een MC wordt begeleid door een digitale presentatie.


De eerste masterclasses
De eerste masterclass wordt gehouden tijdens de bètabrede energieconferentie in Amsterdam op 5 november. Docenten kunnen zich die dag aanmelden voor de masterclasses ‘Biobrandstof’ en ‘Duurzame Energie, wat moet ik ermee!’, die respectievelijk gericht zijn op hbo- en mbo-docenten. Later in dezelfde maand, op 18 november, wordt er een tweede sessie georganiseerd worden met het thema geur- en smaakstoffen. Deze workshop vindt plaats in Den Haag tijdens de 'Meet the future, Science & Technology Summit 2010'. Uitgebreide informatie over de inhoud van de aanstaande masterclasses is te vinden op onderwijs/human-capital-chemie.16834.lynkx .

Kwaliteitbewaking
De masterclasses dienen zo dicht mogelijk op de onderwijspraktijk aan te sluiten. Om dit te realiseren worden de thema’s van toekomstige masterclasses in eerste instantie aan docenten voorgelegd. De docenten kunnen aangeven welke specifieke vragen met betrekking tot dit onderwerp zij beantwoord willen zien tijdens de masterclass. De spreker stemt de inhoud van zijn masterclass vervolgens hierop af. Ter afsluiting krijgen de deelnemers een bijscholingscertificaat uitgereikt. Op dit certificaat is te zien welke leerdoelen zijn behaald tijdens de bewuste masterclass.

Link: http://www.kncv.nl/nieuws/verenigingsnieuws/persbericht-bedrijfskennis-in-onderwijs-via.91887.lynkx

BRON:  KNCV-website


< Terug naar inspiratie pagina
ik zoek aanbod
inspireer mij!
gratis account aanmaken
ik heb aanbod
meld uw aanbod hier aan
kijk wat scholen zoeken
inloggen