Absentie leerlingen keldert met sms van school

Bij aanvang van dit schooljaar is het Auris College in Rotterdam van start gegaan met de implementatie van digiROCK. De keuze voor digiROCK als een actieve communicatie-service vanuit de school is een reactie op het gegeven dat ouders slecht geïnformeerd zijn over hun schoolgaande kind en de activiteiten van de school. Met de introductie van digiROCK zijn ouders 100% bereikbaar, wordt absentie teruggedrongen en zijn leerlingen meer betrokken.
Betrokkenheid

Pilot's van diverse ROC's hebben aangetoond dat verzuim significant afneemt met gebruik van SMS services. Met digiROCK worden niet alleen leerlingen maar ook ouders en leerkrachten via SMS geïnformeerd. Een sms naar de leerling die ziek is of spijbelt verlaagt de absentie en verhoogt de betrokkenheid. Ook ouders voelen zich meer betrokken bij de school nu ze alle informatie direct ontvangen en niet meer afhankelijk zijn van het wel of niet ontvangen van een mededeling of nieuwsbrief op papier. “Nu alle ouders direct via sms en e-mail persoonlijk geïnformeerd worden merken we een duidelijke toename van hun betrokkenheid. Naast het gemak waarmee we nu communiceren en ervan verzekerd zijn dat de boodschap aankomt, is dit voor ons doorslaggevend geweest om te kiezen voor digiROCK”. Aldus André Dokman, directeur van Auris.
 
Communicatie-service
digiROCK is een actieve communicatie-service voor scholen. Vanaf iedere plek kan 24 uur per dag direct worden gecommuniceerd met de doelgroep ouders, leerkrachten en leerlingen. Communicatie gebeurt per mail, sms en zelfs spraak. Gebruikers van het systeem zijn zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren van e-mail adressen en (mobiele) telefoonnummers.
 
Gegarandeerd bereik
In het basisonderwijs worden met digiDUIF opmerkelijke resultaten behaald. Gemiddeld heeft 96% van de ouders zich aangemeld. Hier wordt een 100% bereik gerealiseerd: de zender krijgt een melding bij aflevering van het bericht. Met het inspreken van spraakberichten worden ook allochtone en analfabete ouders bereikt. De betrouwbaarheid van het systeem in bereik zorgt voor zowel tevreden ouders als leerkrachten.
 
Economisch en duurzaam
Bijkomend voordeel voor de school in het gebruik van digiROCK (www.digiROCK.nl) is dat er geen kostbaar papier meer wordt gebruikt voor het kopiëren van nieuwsbrieven en schoolkranten. Brieven en mededelingen aan ouders worden niet meer geprint maar direct gemaild. Zaken als een jaarkalender is altijd up-to-date en ouderavonden worden automatisch ingepland.
 
BRON : Emerce
 < Terug naar inspiratie pagina
ik zoek aanbod
inspireer mij!
gratis account aanmaken
ik heb aanbod
meld uw aanbod hier aan
kijk wat scholen zoeken
inloggen