Meer jongeren in het onderwijs

Het aandeel jongeren van 15 tot 25 jaar dat onderwijs volgt is gestegen, van bijna 68 procent in 2003 tot bijna 74 procent in 2009. Dit heeft deels te maken met de leer- en kwalificatieplicht. Zo moeten jongeren van 5 tot 18 jaar verplicht naar school totdat ze een startkwalificatie hebben behaald. Bij de jongeren van 18 tot 27 jaar speelt een rol dat zij niet zo maar in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering als ze geen onderwijs meer volgen en ook geen werk hebben.
In 2009 volgde 92 procent van de 15- tot 20-jarigen onderwijs. Onder de 20- tot 25-jarigen was dit 55 procent. Van 2003-2009 nam het aandeel onderwijsvolgenden onder 20- tot 25-jarigen sterker toe dan onder 15- tot 20-jarigen. Dit komt vooral doordat steeds meer jongeren van 20 tot 25 jaar deelnemen aan het hoger onderwijs. Dit past ook in het streven van de overheid om het aantal hoogopgeleiden te verhogen. Verder voerde de overheid in deze periode actief beleid om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen en de onderwijsdeelname te verhogen.
Zowel bij jonge mannen als bij jonge vrouwen nam in de periode 2003-2009 de deelname aan onderwijs toe. Bij de 15- tot 20-jarigen volgen vrouwen vaker onderwijs dan mannen, terwijl bij de 20- tot 25-jarigen de mannen iets vaker onderwijs volgen.
Astrid Pleijers en Doreen Ewalds
Bron: Statline, Personen met of zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt


< Terug naar inspiratie pagina
ik zoek aanbod
inspireer mij!
gratis account aanmaken
ik heb aanbod
meld uw aanbod hier aan
kijk wat scholen zoeken
inloggen