‘Scholen kunnen uitval verder terugdringen’

Scholen kunnen het aantal voortijdige schoolverlaters verder terugdringen door onder meer betere voorlichting en begeleiding. Dat blijkt uit onderzoek waarvan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht de resultaten dinsdag heeft bekendgemaakt.
Ruim een kwart van de schoolverlaters (27 procent) stopt als gevolg van een verkeerde opleidingskeuze. Vooral uit die groep kunnen scholen waarschijnlijk meer leerlingen binnenboord houden door meer, en vooral gerichtere begeleiding. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de voortijdige schoolverlaters wel hulp kreeg aangeboden om alsnog het diploma te behalen, maar dat slechts een op de vijf hulp kreeg om een beter passende opleiding te zoeken.
Ook jongeren die fysieke of psychische gezondheidsproblemen als reden opgeven, of moeilijkheden op school, kunnen volgens de onderzoekers wellicht worden geholpen als scholen meer maatwerk afleveren. Voortijdige schoolverlaters hebben vaak een voorgeschiedenis van problemen, zoals spijbelen, schorsingen en blijven zitten. Het is volgens de onderzoekers belangrijk dat op school hulpverleners aanwezig zijn die ingrijpen als probleemleerlingen dreigen te ontsporen.
In het schooljaar 2008/2009 waren er 42.600 voortijdige schoolverlaters in het middelbaar onderwijs. Dat waren er in 2001/2002 nog 70.000. Het regeringsbeleid is erop gericht de uitval tussen 2002 en 2012 te halveren.
BRON: ANP


< Terug naar inspiratie pagina
ik zoek aanbod
inspireer mij!
gratis account aanmaken
ik heb aanbod
meld uw aanbod hier aan
kijk wat scholen zoeken
inloggen