Nationale Onderwijs Week 2010: Leer Kracht

De Nationale Onderwijs Week is een jaarlijks terugkerend evenement dat in 2010 alweer voor de achtste keer plaatsvindt. Traditiegetrouw wordt de eerste week van oktober (4 t/m 8 oktober) omgetoverd tot een bruisende onderwijsweek waarin mooie staaltjes van krachtig onderwijs centraal staan.
In het jaar 2010 is het thema van de Nationale OnderwijsWeek Leer Kracht. Steeds nadrukkelijker blijkt hoe fundamenteel de functie is van het onderwijspersoneel voor de inrichting en kwaliteit van het onderwijs. Leraren bepalen de leer kracht van het onderwijs. Natuurlijk is goed management voor het onderwijs onontbeerlijk. Goed bestuur en management zijn voorwaardelijk voor de slagkracht van leraren en het onderwijsondersteunend personeel. Toch voltrekt het onderwijs zich in de eerste plaats in de relatie tussen leraren, leerlingen, studenten. De kwaliteit van die relatie is bepalend voor het leren en de ontwikkeling van jonge mensen.
De persoon van de leraar is bijzonder belangrijk, maar evenzeer gaat het om zijn professionaliteit, om het vaardig handelen in de praktijk van het onderwijs. Uit onderzoek weten we bijvoorbeeld hoe belangrijk voor de ontwikkeling van jonge mensen in het onderwijs het hebben van hoge verwachtingen is. Ontwikkeling vindt plaats op het scherp van de snede. Het gaat erom dat leraren talenten van hun leerlingen kennen en onderkennen en alles op alles zetten om de ontwikkeling van die talenten te stimuleren. Het vraagt om meer dan goede wil. Kennis van leren, inzicht in groepsprocessen, vakkennis, actuele, didactische vaardigheid en stevige pedagogische kwaliteiten bepalen mee de leer kracht van leraren. Het is één van die professies waarbij de persoon van de leraar het instrument is waarmee het vak wordt uitgeoefend.
In de Nationale OnderwijsWeek 2010 vragen we de aandacht voor die centrale functie en positie van leraren. We kijken naar de opleiding van leraren, naar processen als ‘opleiden in school’. Zoomen in op de competenties van leraren, op nascholing, e-learning. We kijken naar de arbeidsomstandigheden van leraren, de bevoorwaardende rol van het management, van goede leiding. Natuurlijk is er weer bijzondere aandacht voor leraren die het onderwijs aanzien geven, voor de leraren van het jaar 2010. Ook in oktober 2010 kijken we naar de rol van leraren in de media.Maar leer kracht gaat evenzeer over de leer kracht van studenten en leerlingen. Het moet ook gaan over de enorme nieuwsgierigheid van jonge mensen, naar de bijzondere motivatie van studenten en leerlingen om over en van het leven te leren. Van die leer kracht moet de samenleving van morgen het hebben. We gaan op zoek naar inspirerende voorbeelden van leer kracht waar ook in de samenleving om weer te laten zien, dat leren altijd en overal om zich heen grijpt.
BRON: Kennisnet


< Terug naar inspiratie pagina
ik zoek aanbod
inspireer mij!
gratis account aanmaken
ik heb aanbod
meld uw aanbod hier aan
kijk wat scholen zoeken
inloggen