Leerlingen Bouw en Infra: lesmateriaal op internet

Leerlingen die een middelbare beroepsopleiding richting de bouw of infra volgen doen dit vanaf dit schooljaar in een digitale leeromgeving. Kenniscentrum Fundeon heeft hiervoor het programma Bouwinfranet ontwikkeld. Achttien roc’s werken met dit kersverse programma. “Een grote stap voorwaarts”, vindt algemeen directeur Sander van Bodegraven van Fundeon.
Dit schooljaar kunnen leerlingen voor de opleidingen Assistent Bouw (niveau 1) en Vakman gww (niveau 2) gebruik maken van Bouwinfranet. De komende jaren wordt dit uitgebreid met andere vakrichtingen. Daarnaast kunnen deelnemers aan de niveau 4-opleiding voor middenkaderfunctionaris gebruik maken van het programma BPVnet, een afzonderlijk onderdeel binnen Bouwinfranet. Deze applicatie houdt bij hoe de deelnemer zijn competenties ontwikkelt en legt deze vast. Door de integratie van beide onderdelen kunnen deelnemers aan bouw- en infraopleidingen binnen een paar jaar hun complete theoretische ontwikkeling en hun competentieontwikkeling bijhouden in Bouwinfranet. Aan het einde van hun opleiding hebben zij een volledig portfolio opgebouwd waarin niet alleen staat wat zij hebben geleerd, maar ook hoe ze het hebben geleerd. De waarde van een diploma dat met behulp van Bouwinfranet is behaald, valt daardoor beter vast te stellen dan voorheen het geval is geweest. De werkgever weet precies wat de nieuwe werknemer weet en kan.
Een groot voordeel van de digitale leeromgeving is dat de leerling altijd met up to date lesmaterialen werkt. Alle theorie, achtergrondinformatie en werkopdrachten die een deelnemer voor zijn opleiding nodig heeft, staat in zijn persoonlijke omgeving op Bouwinfranet. Met zijn inlogcode kan de leerling altijd en overal via internet inloggen. Zodra nieuwe vaktechnieken of vaktheorie ontstaan, zorgt kenniscentrum Fundeon dat deze informatie in de digitale leeromgeving terechtkomt. De leerling hoeft geen nieuwe boeken te kopen. Ook levert Bouwinfranet maatwerk. Doordat de lesstof wordt aangeboden in tekst, beeld en audio, kunnen leerlingen er op elk niveau mee aan de slag. De deelnemer krijgt precies die lesstof aangeboden die hij nodig heeft. Hierdoor is het programma ook in te zetten voor evc-trajecten. De lesstof van beroepstaken waarvan de deelnemer in de praktijk heeft bewezen dat hij deze onder de knie heeft, hoeft hij niet aan te schaffen of door te nemen.
Sander van Bodegraven: “De bedrijfstak vraagt om goed opgeleid personeel, maar is ook bereid hierin te investeren. Met deze innovatieve stap voorwaarts in opleidingen in de Bouw en Infra zijn we voorbereid op de toekomst!”
(Bron: Vives.nl)


< Terug naar inspiratie pagina
ik zoek aanbod
inspireer mij!
gratis account aanmaken
ik heb aanbod
meld uw aanbod hier aan
kijk wat scholen zoeken
inloggen