Belangstelling voor andere schooltijden groeit

Tot nu toe werken ongeveer 50 scholen met een van de drie andere schooltijdenmodellen. Dat meldt de werkgroep Andere Tijden, waarin VOS/ABB is vertegenwoordigd. De modellen waar het om gaat, zijn het vijf-gelijke-dagenmodel, het bioritmemodel en het 7 tot 7-model.
Een inventarisatie van de werkgroep Andere Tijden wijst uit dat op dit moment circa 500 scholen aan de invoering van een van de modellen werkt. De meeste scholen zijn geïnteresseerd in het vijf-gelijke-dagenmodel De verwachting is dat met ingang van het schooljaar 2011–2012 veel scholen naar dit model zullen overstappen, al of niet met behoud van de vrije woensdagmiddag.

Ook voor het bioritmemodel groeit de belangstelling, maar dit model blijkt lastig in te passen in de huidige regelgeving en financieringsvoorwaarden. Zo zijn er geen bso-gelden voor lange middagpauze. Het bioritmemodel gaat ervanuit dat leren het beste op piekmomenten kan plaatsvinden. Dit model blijkt vooral interessant voor leerlingen die baat hebben bij extra leertijd.
De belangstelling voor het 7 tot 7-model groeit ook. Dit model gaat uit van een fulltime-aanbod van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds. In augustus zijn twee scholen, in Apeldoorn en Enschede, met dit model van start gegaan.

In juni is een magazine verschenen met daarin uitgebreide informatie over de verschillende modellen voor andere schooltijden.
(BRON: VOS/ABB)


< Terug naar inspiratie pagina
ik zoek aanbod
inspireer mij!
gratis account aanmaken
ik heb aanbod
meld uw aanbod hier aan
kijk wat scholen zoeken
inloggen