Basisscholen: verder verbeteren taal en rekenen

In het nieuwe schooljaar gaan veel scholen verder met hun aanpak om de taal- en rekenprestaties van de leerlingen te verhogen. Op meer dan driekwart van de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs zijn de leerresultaten op taal en rekenen door deze aanpak aantoonbaar verbeterd.

Het onderwijsveld heeft de verbetertrajecten met steun van het vorige kabinet ingezet. Om de vooruitgang een vervolg te geven, is het noodzakelijk dat scholen zich blijvend inspannen voor hogere leerprestaties op taal en rekenen. De PO-Raad roept het toekomstige kabinet daarom op te blijven investeren in deze verhoging van de onderwijskwaliteit.

Verbetertrajecten werpen hun vruchten af in het taal- en rekenonderwijs. Tussenresultaten van basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs zijn veelbelovend. Uit een webenquête van onderzoeksbureau IVA in opdracht van het ministerie van OCW blijkt dat meer dan driekwart van de scholen de resultaten van de leerlingen aantoonbaar ziet verbeteren.

De PO-Raad meldt verheugd te zijn dat scholen overtuigende successen boeken met het ingezette beleid. 'Voor de onderwijskwaliteit is het van groot belang om de aandacht voor taal en rekenen vast te houden', zegt Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad. 'Als de verbetertrajecten op deze weg doorgaan, koersen leraren, schoolleiders en schoolbestuurders daadwerkelijk af op een hoger onderwijsniveau voor elk kind'.

(Bron: Nationale Onderwijs Gids)< Terug naar inspiratie pagina
ik zoek aanbod
inspireer mij!
gratis account aanmaken
ik heb aanbod
meld uw aanbod hier aan
kijk wat scholen zoeken
inloggen