PO enthousiast over Engels in alle groepen

Steeds meer basisscholen kiezen ervoor om leerlingen vanaf de kleutergroepen een moderne vreemde taal te leren. Het gaat daarbij vooral om Engels en in mindere mate om Duits, Frans of Spaans. Waren er vorig schooljaar 334 basisscholen actief met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto), nu zijn er het al meer dan vijfhonderd. Dit blijkt uit cijfers van het Platform vvto, onderdeel van het Europees Platform.

Vanzelfsprekend
CBS De Ark in Makkum is enkele jaren geleden begonnen met Engels, niet alleen in de kleutergroepen, maar in alle klassen. In de kleutergroepen leren ze vooral spelenderwijs, bijvoorbeeld door het zingen van liedjes. “Er is veel enthousiasme bij ouders en leerkrachten. Kinderen vinden het leuk”, vertelt leerkracht Marlies Veeman, die het vvto coördineert.
De keuze om met het vvto te starten was bijna vanzelfsprekend. “Engels speelt in onze samenleving een grote rol, we willen kinderen daar al vroeg mee in contact brengen.”

Drietalig
Op De Ark neemt taal een prominente plaats in want behalve Nederlands en Engels leren de kinderen er ook Fries. “Fries is voor ons een belangrijk stuk cultuurgoed. Willen we dat als samenleving in stand houden, dan zullen we dat de kinderen al moeten leren. Onze indruk is dat er sprake is van herwaardering van het Fries”. Dat De Ark een drietalige school is, is al bij de ingang van de school zichtbaar, waar de kinderen in drie talen begroet worden. Ook elders in het gebouw zijn er aanduidingen in de drie talen.

Veeman gelooft niet dat met name kinderen met een leerachterstand in een drietalige school het risico lopen nog verder achterop te raken. “Als de moedertaal maar in orde is, dan is dat geen probleem. Uit onderzoek is bekend dat jonge kinderen heel goed in staat zijn om meerdere talen te leren.” De leerkrachten zijn door scholing goed voorbereid op hun taak. Bovendien krijgen de kinderen op De Ark ook Engels van een native speaker. De Ark werkt met mappen van Cool van het Anglia Network Europe.

Geen rapportcijfer
Op CBS De Hoeksteen in Nijkerk, een nieuwe school met 70 leerlingen die nog volop in de groei is, is er eveneens veel enthousiasme, vertelt leerkracht en coördinator Ella Vaders. “Aanvankelijk was er wel wat aarzeling bij ons, want we krijgen als school al zoveel op ons bordje”. Maar nadat duidelijk was dat het geven van Engels geen extra onderwijstijd vergt, gingen de leerkrachten vanaf 2008 aan de slag.

De leerkrachten op De Hoeksteen werken voor het vvto niet met methodes, kinderen krijgen er tot en met groep 4 ook geen rapportcijfer voor. “Het gaat spelenderwijs, met spelletjes, liedjes en dansjes, op basis van Total Physical Response. Dat is leren met je hele lijf. En kinderen kijken naar leuke Engelse filmpjes op Youtube. We doen niet aan woordjesstampen of grammatica. Maar we hebben wel een leerlijn en we bekijken aan het eind van het jaar hoe de ontwikkelingen zijn.” Vanaf groep 7 is het wel onderdeel van de lessen, want Engels maakt deel uit van de kerndoelen.

Kaderen
“Op onze school gaat het om twee keer een half uur Engels per week, maar je moet dat als leerkracht wel duidelijk kaderen. Als je dat niet doet dan is dat heel verwarrend voor kinderen. Dat kaderen hebben we geleerd van het Friese taalonderwijs”, legt Vaders uit.

Engels is dus iets extra op De Hoeksteen. “Kinderen beleven er veel plezier aan, ouders zijn positief. We werken niet met native speakers, onze docenten zijn zelf voldoende vaardig om Engels te kunnen geven.” De Nijkerkse school gaat het vvto in de toekomst meer zinvol maken door uitwisselingen te organiseren met scholen in het buitenland. Waarschijnlijk via eTwinning.
Bron: Besturenraad< Terug naar inspiratie pagina
ik zoek aanbod
inspireer mij!
gratis account aanmaken
ik heb aanbod
meld uw aanbod hier aan
kijk wat scholen zoeken
inloggen