Aanpak schoolziekteverzuim

Als schoolziekteverzuim bij kinderen lang duurt of regelmatig terugkomt, is de kans groot dat er achterliggende problemen zijn. Het is voor de school echter moeilijk deze problemen te duiden door een gebrek aan relevante (medische) kennis. De handreiking ‘Snel terug naar school is veel beter!’ biedt praktische handvatten voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim.

De handreiking is bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en,Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren. Doel is dat alle leerlingen ‘binnenboord blijven’ en zo minimaal een startkwalificatie kunnen halen. De gezamenlijke aanpak van scholen, Jeugdgezondheidszorg en leerplicht staat hierbij centraal. Uitgangspunt bij de begeleiding van leerlingen met ziekteverzuim is maatwerk, zo mogelijk in de vorm van een individueel re-integratieplan. Een manier van werken die in het bedrijfsleven bij ziekteverzuim al langer gebruikelijk is en waar de bedrijfsarts een adviserende rol heeft bij de terugkeer naar werk.

Ontwikkeling en actualisering

De handreiking ‘Snel terug naar school is veel beter!’ is een gezamenlijk initiatief van de vereniging van Artsen Jeugdgezondheid Nederland (AJN) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), ondersteund door onder andere de onderwijsraden, het NJi en de ministeries van OCW en VWS. Deze eerste versie van de handreiking is een vertrekpunt, geen eindstation. De bedoeling is dat bestuurders en professionals zelf lokale samenwerking organiseren in de aanpak van schoolziekteverzuim. De diverse ervaringen die worden opgedaan door scholen, Jeugdgezondheidszorg en leerplicht in heel Nederland zullen input geven voor verdere ontwikkeling en actualisering van de handreiking.
Bron: Ministerie van VWS< Terug naar inspiratie pagina
ik zoek aanbod
inspireer mij!
gratis account aanmaken
ik heb aanbod
meld uw aanbod hier aan
kijk wat scholen zoeken
inloggen