Daling voortijdig schoolverlaters grootst in het vo

Het aantal nieuwe schooluitvallers is in het schooljaar 2008-2009 met 20% gedaald ten opzichte van het peiljaar 2005-2006. Daarmee is op landelijk niveau de doelstelling gehaald. De daling is het grootst in het voortgezet onderwijs. Ten opzichte van 2005-2006 is de schooluitval in het voortgezet onderwijs met ruim 30% verminderd. In het mbo is de vermindering 15%. Deze voorlopige cijfers heeft het ministerie van OCW deze week bekendgemaakt.
In totaal zijn in het schooljaar 2008-2009 41.785 leerlingen voortijdig met hun opleiding gestopt. Hiervan zijn er 31.602 afkomstig uit het mbo (inclusief vavo) en 10.183 uit het voortgezet onderwijs. Drie van de vier voortijdig schoolverlaters is dus afkomstig uit het mbo. De grote daling in het voortgezet onderwijs is mede het gevolg van een intensievere samenwerking tussen vo-scholen, het vervolgonderwijs en gemeenten, in combinatie met een betere monitoring en begeleiding van leerlingen.
De definitieve vsv-cijfers van schooljaar 2008-2009 zijn opgenomen in de VSV-verkenner. Deze digitale verkenner zoomt in op gegevens over voortijdig schoolverlaten op het niveau van de school, de gemeente en RMC-regio. De cijfers van voortijdig schoolverlaten over 2008-2009 worden medio november in de VSV-atlas opgenomen. Via www.voortijdigschoolverlaten.nl kunt u kosteloos een exemplaar aanvragen.
BRON: VO-Raad


< Terug naar inspiratie pagina
ik zoek aanbod
inspireer mij!
gratis account aanmaken
ik heb aanbod
meld uw aanbod hier aan
kijk wat scholen zoeken
inloggen