Veel gestelde vragen


Wat is Gast in de Klas?
Gast in de Klas brengt vraag en aanbod van gastlessen, lespakketten, projecten en excursies bij elkaar voor het po, vo en mbo in heel Nederland.

Wat is de aanleiding voor dit initiatief?
Gast in de klas signaleerde dat het vinden van betrouwbare en inspirerende gastlessen, excursies, lespakketten en projecten voor leerkrachten een tijdrovend karwei is en dat de kwaliteit soms te wensen overlaat.
Hierdoor zien docenten er soms noodgedwongen van af om deze vormen van levensecht onderwijs in te zetten, terwijl het nut ervan juist breed wordt gedragen.

Wat streeft Gast in de Klas na?
We willen docenten faciliteren en stimuleren om structureel en gericht levensecht onderwijs in te zetten. Levensecht onderwijs helpt de school met de wereld van buiten te verbinden. Doordat levensecht onderwijs een aantrekkelijke vorm van onderwijs is kan het de betrokkenheid van leerlingen bij specifieke thema's sterk vergroten. Gast in de Klas is ervan overtuigd dat levensecht onderwijs een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en zelfs schooluitval kan terugdringen.

Hoe borgt Gast in de Klas de kwaliteit van het aanbod?
Wij staan alleen relevant educatief aanbod toe. Wij bieden aanbieders ondersteuning bij het professionaliseren van hun aanbod door lesmateriaal mee te helpen ontwikkelen. Wij vragen bovendien docenten om actief feedback te geven op het aanbod, zodat wij waar nodig kunnen bijsturen.

Wat verstaat Gast in de Klas onder 'relevant educatief aanbod'?
De databank biedt een breed scala aan gastlessen, lespakketten, excursies en projecten aan, zowel qua thematiek als qua doelgroepen. We accepteren echter geen aanbod dat direct een commerciële, politieke, filantropische en/of religieuze doelstelling dient (verkopen, leden/donateurs werven, bekeren). Aanbod is wat ons betreft educatief relevant wanneer het bijdraagt aan vorming en opvoeding van leerlingen. Bovendien vinden wij dat aanbod gericht moet zijn op het overdragen van kennis, het ontwikkelen van een (levens)houding en vaardigheden (zoals het onderbouwen van een mening of het afwegen van argumenten). Ten slotte laten we geen aanbod toe dat louter ter vermaak van leerlingen dient. Wij achten het van belang dat aanbod past bij de doelgroep en dat wordt ingespeeld op het reguliere schoolprogramma.

Hoe wordt Gast in de Klas gefinancierd?
Om de databank gratis aan scholen te kunnen aanbieden vraagt Gast in de Klas aan aanbieders een financiële bijdrage om in de databank te mogen staan. De bijdrage voor instellingen is bewust laag gehouden om de toegankelijkheid te waarborgen en een divers aanbod te kunnen verzamelen. Al deze kleine bijdragen tesamen helpen dit initiatief mogelijk te maken. Individuen die het onderwijs een warm hart toe dragen en belangeloos gastlessen willen verzorgen zijn overigens geen verplichte bijdrage verschuldigd.

Kan ik mij aanmelden als gastdocent?
U kunt aan scholen kenbaar maken beschikbaar te zijn als gastdocent door een aanbodaccount op deze website aan te maken. Individuen die op persoonlijke titel belangeloos gastlessen willen verzorgen kunnen in overleg kostenloos zo'n account aanmaken.


Met een aanbodaccount kunt u uw gastles in de databank zetten. Daarin dient u onder andere te omschrijven wat uw gastles inhoudt, in welke regio u gastlessen wilt verzorgen en voor welke doelgroep (basisschool, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs). Bovendien dient u een bijpassende afbeelding aan uw aanbod toe te voegen. Voordat uw gastles online staat, controleren wij uw gastles en nemen wij zonodig contact met u op. Indien alles akkoord is, zetten wij uw gastles online. Vanaf dat moment kan een school u vinden en rechtstreeks contact met u opnemen via e-mail. U dient uiterlijk binnen vijf werkdagen te reageren en samen met de docent de verdere details van de gastles te bespreken. Wij vragen docenten om ons feedback te geven over de gastdocenten, zodat wij de kwaliteit kunnen blijven beoordelen.
ik zoek aanbod
inspireer mij!
gratis account aanmaken
ik heb aanbod
meld uw aanbod hier aan
kijk wat scholen zoeken
inloggen