zoeken

ZoekresultatenGastles Motivatie
gastlessen
Gastles Motivatie
Zitten uw leerlingen, studenten en scholieren in een fase om een keuze te maken voor (vervolg)studie? Tijdens deze gastles gaat Ricardo Kok samen met uw leerlingen, studenten of scholieren hun missie, passie en drijfveer in kaart brengen. Dit is namelijk een belangrijke basis om een goede studie te kiezen die bij hen past. De tijdsinvestering van deze gastles is 1 lesuur. Het kan zijn dat er verdere individuele begeleiding noodzakelijk is, dit kan uiteraard ook verzorgt worden. Meer informatie? Neem een proefaccount
Gastles Emoties & Gevoelens
gastlessen
Gastles Emoties & Gevoelens
Tijdens deze gastles zal Ricardo Kok samen met uw leerlingen, studenten en scholieren kijken hoe zij nu omgaan met emoties en gevoelens. Hij zal daarnaast ook andere manieren aanleren om hiermee om te gaan omdat slechte omgang met emoties en gevoelens fataal kan zijn voor hen. De tijdsinvestering van deze gastles is 1 lesuur. Het kan zijn dat er verdere individuele begeleiding noodzakelijk is, dit kan uiteraard ook verzorgt worden. Meer informatie? Neem een proefaccount
Gastlessenpakket
lespakketten
Gastlessenpakket
Leerlingen, studenten en scholieren zitten in een levensfase van ontdekken. Het ontdekken van jezelf is een belangrijker onderdeel van die levensfase dan opleidingskeuze, werkkeuze en andere zaken. Als een leerling, student of scholier namelijk zichzelf kent, dan is die keuze voor werk, opleiding of de juiste vrienden namelijk een makkelijke keuze. Daarvoor hebben wij als IGMAR vijf verschillende gastlessen ontwikkeld, het is uiteraard mogelijk om alle gastlessen voor uw klassen af te nemen, maar u kunt ook één of meerdere afnemen. Gastles Identiteit Tijdens deze gastles gaat Ricardo Kok uw leerlingen, scholieren of studenten uitdagen om te ontdekken wat is identiteit, hoe vormt het zich nu, en bovenal hoe ziet dat eruit bij uw leerlingen, studenten en scholieren. Een goede identiteitsontwikkeling kan verslavingsgedrag voorkomen.. Gastles Persoonlijkheid Ricardo Kok gaat tijdens deze gastles met uw leerlingen, scholieren en studenten kijken naar de communicatiestijlen, karaktertypen, vaardigheden en talenten van hen. Deze les kan enorm bijdragen bij het beter functioneren van hen tijdens andere lessen. Gastles Emoties & Gevoelens Tijdens deze gastles zal Ricardo Kok samen met uw leerlingen, studenten en scholieren kijken hoe zij nu omgaan met emoties en gevoelens. Hij zal daarnaast ook andere manieren aanleren om hiermee om te gaan omdat slechte omgang met emoties en gevoelens fataal kan zijn voor hen. Gastles Motivatie Zitten uw leerlingen, studenten en scholieren in een fase om een keuze te maken voor (vervolg)studie? Tijdens deze gastles gaat Ricardo Kok samen met uw leerlingen, studenten of scholieren hun missie, passie en drijfveer in kaart brengen. Dit is namelijk een belangrijke basis om een goede studie te kiezen die bij hen past. Gastles Pesten & Groepsdruk Ricardo Kok weet als ervaringsdeskundige de invloed van pesten en groepsdruk. Tijdens deze gastles gaat hij samen met uw leerlingen, studenten en scholieren kijken naar hoe dit werkt in hun leven en hoe zij zich kunnen wapenen tegen pesten en groepsdruk. De tijdsinvestering van deze gastlessen zijn 1 lesuur. Afhankelijk van uw wensen kan het zijn dat we 1,2,3,4 of 5 lesuren verdeeld over 1,2,3,4 of 5 weken aan de slag gaan met uw leerlingen, scholieren of studenten. Het kan zijn dat er verdere individuele begeleiding noodzakelijk is, dit kan uiteraard ook verzorgt worden. Meer informatie? Neem een proefaccount
Sustainable Development Goals
gastlessen
Sustainable Development Goals
Sinds 2016 zijn de nieuwe werelddoelen, ofwel de Sustainable Development Goals ingegaan. Deze 17 doelen, die voor alle landen wereldwijd gelden, zijn bedoeld om armoede, ongelijkheid en klimaatverandering tegen te gaan en 'de wereld in 2030 tot een betere plek te maken', zoals de VN zelf zegt. Tijdens de gastles over de Sustainable Development Goals beginnen we algemeen: hoe zijn deze doelen ontstaan, wat staat er allemaal in en hoe gaan we er wereldwijd voor zorgen dat de doelen in 2030 behaald zijn? Daarna worden we een stapje concreter: we zoomen in op een paar specifieke doelen en de leerlingen gaan samen met de gastlesdocenten onderzoeken hoe het met het behalen van deze doelen staat in Nederland. De gastles eindigt met actie: wat kunnen de leerlingen zélf doen om aan het behalen van deze doelen bij te dragen? Hun ideeen schrijven ze op in een actieplan, die ze vervolgens zelfstandig kunnen uitvoeren of met behulp van Ik Ben Geweldig werkelijkheid kunnen maken. Deze gastles wordt gegeven door zowel de werkgroep en Jongerenvertegenwoordigers VN. Meer informatie? Neem een proefaccount
Etiquette en omgangsvormen
gastlessen
Etiquette en omgangsvormen
Meer weten over de manier van begroeten, tafelmanieren, daten, internet etiquette, kledingvoorschriften, solliciteren, zakelijke etiquette en meer. Leer het van Butler Laurens hij was jarenlang de butler/kamerdienaar van vele zakenmensen, ambassadeurs en van het Koninklijk Huis. Natuurlijk gaan we ook praktijk oefeningen doen en iedereen krijgt een certificaat op naam. Meer informatie? Neem een proefaccount
Halt-voorlichtingslessen SO
gastlessen
Halt-voorlichtingslessen SO
Leerlingen kunnen het elkaar en hun omgeving knap lastig maken. Digipesten, ongezonde groepsdruk om in de pauze winkeldiefstallen te plegen of het vernielen van de openbare ruimte: veel scholen hebben er in de praktijk mee te maken. Deze lesmethodiek heeft als doel jongeren in het speciaal onderwijs inzicht te geven in de mechanismen en negatieve gevolgen van jeugdcriminaliteit en ze handvatten te bieden hoe in voor hen lastige situaties het beste te handelen. De ‘beschermende factoren’ moeten bij de leerlingen worden ondersteund en uitgebreid. In de Halt-lessen wordt op verschillende manieren en met herkenbare voorbeelden gewerkt aan: - het overdragen van kennis; - het aanreiken van vaardigheden en handelingsalternatieven. De lesmethodiek bestaat uit vier lesmodules: 1 Naar Halt (algemene les over jeugdcriminaliteit) 2 Goed met de groep (over groepsdruk) 3 Vuurwerk, ben jij er klaar voor? 4 Digipesten (over pesten via internet en mobiele telefoon Meer informatie? Neem een proefaccount
Misdaad&Samenleving
gastlessen
Misdaad&Samenleving
De voorlichtingen vanuit Stichting Made in Prison zijn voorlichtingen die verzorgd worden door ervaringsdeskundigen met een detentieverleden. Naast het levensverhaal van iemand met een detentieverleden komen ook de volgende thema's aan bod: - Jongeren bewust maken van de gevaren van criminaliteit. - Scholieren meer inzicht geven over de gang van zaken bij een rechtszaak. - Het gevangeniswezen in Nederland. - Jongeren inspireren om prioriteit te geven aan studie, werk en hun toekomst. - Jongeren weerbaar maken tegen groepsdruk. Nodig ons uit bij u op school. Meer informatie? Neem een proefaccount
Samen sterk?! - group building weekend
excursies
Samen sterk?! - group building weekend
Hoe zit jouw groep in elkaar? Door middel van uitdagende werkvormen leer je elkaar (opnieuw) kennen. Je ervaart hoe verschillende mensen op verschillende manieren onderdeel zijn van een groep en hoe iedereen tot zijn of haar recht kan komen en kan bijdragen aan de dynamiek. Meer informatie? Neem een proefaccount
Heeft u een tip ter aanvulling van het aanbod op gastindeklas.nl? Ga dan naar het prikbord en
plaats daar uw tip!Ga naar het prikbord
Sophia SnuffelCollege
gastlessen
Sophia SnuffelCollege
Het Sophia SnuffelCollege leert kinderen hoe ze veilig met honden omgaan. Zo'n 100 vrijwilligers uit heel Nederland bezoeken daarvoor met speciaal geteste honden de laagste groepen van de basisschool. Zij leren kinderen in 3 lessen de lichaamstaal van honden begrijpen. Op die manier kan het aantal hondenbeten bij kinderen beperkt worden en neemt angst voor honden af. Bovendien draagt het Sophia SnuffelCollege bij aan meer begrip en respect voor honden en andere dieren.

Lichaamstaal
Wanneer kinderen een hond storen in zijn slaap of tijdens het eten, kan hij dat als onprettig ervaren. Ook worden honden vaak verkeerd benaderd, waardoor de dieren zich bedreigd voelen. Om aan te geven dat hij er genoeg van heeft, loopt een hond weg of geeft hij via zijn lichaam signalen af. Voorbeelden zijn de staart tussen de poten en oren die naar achteren staan. Vaak worden die signalen echter niet opgepikt. Terwijl de hond met rust gelaten wil worden, blijven kinderen over de grens van het dier gaan. De hond kan dan gaan dreigen of zelfs bijten.

Hondengedrag
Er is internationaal onderzoek gedaan onder jonge slachtoffers van bijtincidenten. Daaruit bleek dat 86% van de ongelukken voorkomen had kunnen worden als zij het gedrag van de hond juist hadden geïnterpreteerd. Bij het Sophia SnuffelCollege leren kinderen van 4 tot 8 jaar de lichaamstaal van honden begrijpen en er op een goede manier op te reageren. Zo kunnen ze op een veilige en respectvolle manier met honden omgaan. Ook wordt de kans op een hondenbeet aanzienlijk kleiner.

Bang voor de hond
Veel kinderen zijn bang voor honden. Dat komt doordat ze het gedrag van de dieren niet goed kunnen inschatten. Angstige kinderen ervaren hun omgeving als onveilig, want ze kunnen overal honden tegenkomen. Bovendien hebben ze de neiging om gedrag te vertonen dat honden uitdaagt tot een reactie, zoals gillen, met de armen zwaaien en wegrennen. Daarmee neemt het risico om gebeten te worden toe. Door deze kinderen vertrouwd te maken met hondengedrag, leren ze bij het Sophia SnuffelCollege in 3 lessen hun angst voor honden te overwinnen.
Meer informatie? Neem een proefaccount
Het leven met een handicap!
gastlessen
Het leven met een handicap!
Jelmer zit al vanaf zijn geboorte in een rolstoel en heeft een motorische beperking. Hij vertelt door middel van video's en verhalen over zijn dagelijkse bezigheden en de problemen waar hij tegen aan loopt. Jelmer weet keer op keer de klas weer te boeien met zijn innemende verhaal. Aan het einde van zijn presentatie heeft hij voor de leerlingen nog enkele kritische vragen op papier, waarmee hij de discussie over "gehandicapten" op gang weet te krijgen. Meer informatie? Neem een proefaccount
Niet gevonden wat u zocht? Ga dan naar het
prikbord en stel daar uw vraag!Ga naar het prikbord

vorige 1 2 volgende

ik zoek aanbod
inspireer mij!
gratis account aanmaken
ik heb aanbod
meld uw aanbod hier aan
kijk wat scholen zoeken
inloggen

Feedback Form
Feedback Analytics